İş İnovasyonu ve Yatırım (Kalıcı) Vizesi

Business Innovation and Investment (Permanent) Visa Subclass 888

Bu vize, 188 vizesine sahip olan ve Avustralya’da işletme veya yatırım faaliyetlerine devam etmek isteyenler için daimi oturum izni veren bir vizedir. 

888 vizesine 188 vizesindeki 5 müfredattan biri altında başvurulabilinir. Her müfredatın koşulları farklı olmakla birlikte, aşağıda genel koşullar sıralanmıştır:

Genel Gerekli Koşullar
  • 188 vizesinde üzerinde bulunduğunuz müfredatın bütün koşullarını yerine getirmek
  • İşletme veya girişimcilik faaliyeti yürüttüğünüz eyalet ya da bölgede Commonwealth yasalarına uyma konusunda iyi bir sicile sahip olmak
  • Avustralya eyaleti ve bölge hükümeti veya Avustralya hükümeti adına Austrade tarafından aday gösterilme
  • 188 vize için sağlık ve karakter gereksinimlerini karşılamak
  • Avustralya hükümetine herhangi bir borcun olmaması