Ticari Yetenek (Kalıcı) Vizesi

Business Talent (Permanent) Visa Subclass 132

Ticari Yetenek vizesi Avustralya’da yeni bir iş kurmak veya mevcut olan bir işi geliştirmek isteyenler için daimi oturum sağlayan bir vizedir.

Genel Gerekli Koşullar
  • Bir eyalet veya bölge hükümeti tarafından aday gösterilmek
  • Genel olarak başarılı bir iş kariyerine sahip olmak
  • Avustralya’da bir işletmeye sahip olmak ve yönetmek için gerçek bir isteğe sahip olmak
  • Vize başvurusundan önceki 4 mali yılının en az 2’si için başvuru sahibi veya eşi veya her ikisinin bir işletmede en az AUD$400,000 mülkiyet hissesine sahip olması
  • Vize başvuru sahibi veya eşinin veya her ikisinin combine kişisel ve iş varlıklarının en az AUD$1.5 milyon olması ve vize alındıktan sonraki 2 yıl içinde bu miktarın Avustralya’ya aktarabilecek nitelikte olması
  • Başvuru sahibinin 1 veya en fazla 2 işletmesinin toplam cirosu vize başvurusundan önceki 4 mali yılının en az 2’sinde her iki yıl için en az AUD$3 milyon olmalıdır
  • İşletme veya işletmelerin cirosu AUD$400,000’den az ise en az 51%’ine sahip olmak , eğer AUD$400,000’den fazla ise 30%’una sahip olmak gerekir ya da halka açık şirketin 10%’una sahip olmak gerekir.