İş İnovasyonu ve Yatırım (Geçici) Vizesi

Business Innovation and Investment (Subclass 188) Visa

İş İnovasyonu ve Yatırım vizesi Avustralya’da bir işletmeye sahip olmanıza ve onu yönetmenize, Avustralya’da yatırım faaliyetleri yürütmenize veya girişimcilik faaliyetleri yürütmenize olanak sağlayan bir vize türüdür. 188 vizesi 5 yıl geçerli olan, eyalet ya da bölge hükümeti tarafından aday gösterilme gerektiren geçici bir vizedir. Gerekli koşulların sağlanması durumunda 888 vizesi yoluyla daimi oturma iznine başvurulabilinir. 

Her eyaletin yatırım vizesi için şartları farklılık gösterebilir. Ayrıca her eyaletin yatırım için istediği işletme türü de farklılık gösterebilir. Bu nedenle her eyalet ayrı ayrı incelenmeli.

Genel Gerekli Koşullar
 • 55 yaşından gün almamış olmak – Bu kural önerilen iş veya yatırım faaliyeti ile ilgili eyalet veya bölgeye istisnai ekonomik fayda sağlayacaksa esnetilebilir.
 • İnovasyon puan testinde en az 65 puan almak
 • Uygun yatırımlar veya nitelikli ticari faaliyetlerle ilgili olarak yüksek düzeyde yönetim bilgisine sahip olmak
 • Bir veya daha fazla nitelikli işletmeyi veya uygun yatırımları yönetmede doğrudan deneyime sahip olmak
 • Bir eyalet ya da bölge hükümeti tarafından aday gösterilmek

188 vizesinin 5 alt çeşit müfredatı bulunmaktadır. Bunlar:

İş Inovasyonu Müfredatı - Business Innovation Stream

İş İnovasyonu, başarılı kariyere sahip olan ve Avustralya’da yeni bir iş kurarak veya mevcut bir işletmeyi satın alarak başvurmak isteyen kişiler içindir. Bu vizenin üzerinde 3 yıl kalıp bütün koşullarını yerine getirdikten sonra daimi oturum iznine başvurulabilinir (888 visa)

Koşulları:

 • Bir Eyalet ya da Bölge Hükümeti tarafından aday gösterilmek
 • Başarılı bir iş kariyerine sahip olmak
 • 55 yaşından gün almamış olmak – Bu kural önerilen iş veya yatırım faaliyeti ile ilgili eyalet veya bölgeye istisnai ekonomik fayda sağlayacaksa esnetilebilir.
 • Başvuru için davet aldığınız zaman başvuru sahibi, başvuru sahibinin eşi veya başvuru sahibi ve başvuru sahibinin eşinin birlikte toplam net ticari ve kişisel varlıklarının toplamı minimum AUD$1.25 Milyon olmalıdır
 • Başvuru davetiyenizi almadan hemen önceki 4 mali yılın 2’si için de, en az bir veya birden fazla işletmeye sahip olmak
 • Bu 2 yıl için de her yıl minimum AUD$750,000 ciroya sahip olmak
 • Sahip olduğunuz işletme veya işletmelerin en az 51%’ine sahip olmak. Eğer birden fazla işletme varsa ana işletme veya işletmelerin cirosu AUD$400,000’den az ise en az 51%’ine sahip olmak , eğer AUD$400,000’den fazla ise 30%’una sahip olmak gerekir yada halka açık şirketin 10%’una sahip olmak gerekir.
 • Puan Testinden en az 65 puan toplamak. Bu puan yaş, İngilizce seviyesi, eğitim durumu, iş deneyimi, net ticari ve kişisel varlık toplamı, yatırım planı göz önüne alınarak hesaplanır.
Yatırımcı Müfredatı - Investor Stream

Bu müfredat Avustralya’da minimum AUD$2.5 milyonluk iş ve yatırım faaliyeti yürütmek isteyen kişiler için uygundur. Bu vizenin üzerinde 3 yıl kalıp bütün koşullarını yerine getirdikten sonra daimi oturum iznine başvurulabilinir (888 visa)

 Koşulları:

 • Bir Eyalet ya da Bölge Hükümeti tarafından aday gösterilmek55 yaşından gün almamış olmak – Bu kural önerilen iş veya yatırım faaliyeti ile ilgili eyalet veya bölgeye istisnai ekonomik fayda sağlayacaksa esnetilebilir.
 • Başvuru için davet aldığınız zaman başvuru sahibi, başvuru sahibinin eşi veya başvuru sahibi ve başvuru sahibinin eşinin birlikte toplam net ticari ve kişisel varlıklarının toplamı minimum AUD$2.5 milyon olmalıdır. Bu miktar visa başvuru onayı kabul olduğu ilk iki yıl içinde Avustralya’ya aktarılmalıdır.
 • Başvuru davetiyenizi almadan hemen önceki 5 mali yılın en az 1’i için, aşağıdakilerden birini doğrudan yönetmiş olmak gerekir:
 • Başvuru sahibinin veya eşinin veya başvuru sahibinin ve eşinin birlikte en az 10% sahiplik payına sahip olduğu bir işletme
 • Veya başvuru sahibinin veya eşinin veya başvuru sahibi ve eşinin birlikte yaptığı minimum AUD$2.5 milyonluk bir yatırıma sahip olmak
 • Minimum AUD$2.5 milyonluk bir yatırım yapmak. Bu yatırım şu şekilde olmalıdır:
 • En azından AUD$500,000 yeni kurulan bir şirkete ve küçük özel şirketlerin fonuna
 • En az AUD$750,000 Avustralya menkul kıymetler borsasında işlem gören gelişmekte olan şirketlere yatırım yapma
 • En az AUD$1.5 milyon yönetilen fonlarda dengeli yatırım olarak tutmak
 • Yatırım yapılan eyalet veya bölgede minimum 2 yıl yaşamak.
 • Puan Testinden en az 65 puan toplamak. Bu puan yaş, İngilizce seviyesi, eğitim durumu, iş deneyimi, net ticari ve kişisel varlık toplamı, yatırım planı göz önüne alınarak hesaplanır.
Önemli Yatırımcı Müfredatı – Significant Investor Stream

Bu müfredat Avustralya’da minimum AUD$5 milyonluk yatırım faaliyeti yürütmek isteyen kişiler içindir. Bu vizenin üzerinde 3 yıl kalıp bütün koşullarını yerine getirdikten sonra daimi oturum iznine başvurulabilinir (888 visa)

Koşulları:

 • Bir Eyalet ya da Bölge Hükümeti tarafından aday gösterilmek
 • Başarılı bir iş kariyerine sahip olmak
 • 55 yaşından gün almamış olmak – Bu kural önerilen iş veya yatırım faaliyeti ile ilgili eyalet veya bölgeye istisnai ekonomik fayda sağlayacaksa esnetilebilir.
 • En az AUD$5 milyonluk bir yatırım yapmak. Bu yatırım şu şekilde yapılmalıdır:
 • En azından AUD$1 milyon yeni kurulan bir şirkete ve küçük özel şirketlerin fonuna
 • En az AUD$2.5 milyon yönetilen fonlarda dengeli yatırım olarak tutmak
 • En az AUD$1.5 milyon Avustralya menkul kıymetler borsasında işlem gören gelişmekte olan şirketlere yatırım yapma
Premium Yatırımcı Müfredatı – Premium Investor Stream

Bu müfredat Austrade tarafından aday gösterilen ve en azından AUD$15 milyonluk yatırım yapabilecek kişiler içindir. 4 yıl 3 ay süreyle verilen bir vizedir. Bu vizenin üzerinde 1 yıl kaldıktan sonra daimi oturma iznine başvurulabilinir (888 Visa).

Koşulları:

 • Austrade tarafından aday gösterilmek gerekmektedir. (Burda Austrade tıklandığında su sayfaya gitmeli https://www.austrade.gov.au/about/about)
 •  – Expression of Interest başvurusu yapılmalıdır.
 •  – En az AUD$15 milyonluk yatırım yapılmalıdır. Bu yatırım belirtilen bazı şekillerde yapılmalıdır.
 •  – Başvuru için davet aldığınız zaman başvuru sahibi, başvuru sahibinin eşi veya başvuru sahibi ve başvuru sahibinin eşinin birlikte toplam net ticari ve kişisel varlıklarının toplamı minimum AUD$15 Milyon olmalıdır.
Girişimci Müfredatı – Entrepreneur Stream

Başlangıç veya erken aşama evresinde olan girişimcilerin, eyalet veya bölge hükümeti tarafından konseptlerini geliştirmeleri için hazırlanmış bir müfredattır. Bu vizenin üzerinde 4 yıl kaldıktan sonra daimi oturma iznine başvurulabilinir (888 Visa) 

Koşulları:

 • 55 yaşından gün almamış olmak – Bu kural önerilen iş veya yatırım faaliyeti ile ilgili eyalet veya bölgeye istisnai ekonomik fayda sağlayacaksa esnetilebilir.
 • Expression of Interest e başvurmak
 • Bir eyalet ya da bölge hükümeti tarafından aday gösterilmek
 • Uygun bir girişimci faaliyetine sahip olmak. Uygun bir girişimci faaliyeti aşağıdakilere yol açacak yenilikçi bir fikirle ilgili olmalıdır:
 • Avustralya’da bir ürün veya hizmetin ticarileştirilmesi 
 • Avustralya’da bir girişimin veya işletmenin gelişimi
 • İngilizcede Ielts 6 seviyesinde olmak